Jsou přípravky Lavylites vhodné pro zvířata?

Are Lavylites’ products suitable for use on animals?

V případě zvířat se jedná o rozdílné biologické podmínky a zcela jiné požadavky. Mějte prosím na zřeteli, že čich zvířat je mnohem citlivější a např. vystříknutá oblíbená vůně může být pro vašeho mazlíčka příliš silná, nezvyklá.
Naše produkty byly vyvinuty pro lidské potřeby a jsou certifikovány pouze pro použití člověkem. V případě pochybností se prosím obraťte na veterináře.