Kdy jsou přípravky Lavylites kontraindikovány?

Are there any contraindications for Lavylites’ products?

Kontraindikací může být alergie na kteroukoliv složku přípravku. V takovém případě doporučujeme nepoužívat přípravek Lavylites.
V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na zákaznické centrum a na svého lékaře.