Obsahují přípravky složky, které mohou vzbuzovat obavy?

Do Lavylites products contain any ingredients deemed to pose a health risk?

NE!

Zákon zakazuje používat v kosmetickém průmyslu látky prokazatelně způsobující nemoci. Lavylites nepoužívá látky protichůdné se zásadou neškodnosti použití. Při odborném použití je vyloučené, aby používání produktů způsobilo jakoukoliv tělesnou újmu.

Při sestavování přípravků dbáme na rovnováhu jejich funkce, účinku na uživatele a užitku, jakož i co nejmenšího poškozování životního prostředí.