Používá Lavylites mikroplasty?

Does Lavylites use micro-plastics?

NE!

Lavylites v žádném ze svých přípravků nepoužívá mikroplasty. Mikroplasty jsou pevné částečky plastů, jejichž průměr je menší než 5 mm. Některé kosmetické firmy používají tyto "zrníčka" například v peelingových přípravcích. Používání mikroplastu je protichůdné s environmentálně uvědomělým přístupem vývojáře produktu a je v rozporu se základními hodnotami Lavylites.