Jaký je přístup Lavylites k plastům?

How does Lavylites treat plastics?

Lavylites je výsloveně proti nerozumnému, nezodpovědnému a nadměrnému používání plastů. Ve svém ústavu pracuje na slibných inovacích v oblasti řešení celosvětových problémů v souvislosti s používáním plastů.

Lavylites se zavázal k používání recyklovatelných a odbouratelných materiálů, k jejich průběžnému technologickému využívání.