Za jak dlouhou dobu vyvinou přípravky Lavylites svůj účinek?

How much time do Lavylites products require to take effect?

Obvykle je to krátká doba, někdy i několik minut. V některých případech mohou být pro vytvoření účinku potřebné dny nebo i týdny.