Je látka PQ7 (Polyquaternium 7), kterou Lavylites používá, mikroplast?

Shouldn’t PQ7 (Polyquaternium 7) used by Lavylites be considered a micro-plastic?

Ne, PQ7 není mikroplast. Jedná se o stabilní polymer (mikromolekulu), kterou máme k dispozici v tekuté formě. Díky svým adhezním vlastnostem přilne k vlasům. Toto přilnutí je krátkodobé, přechodné, má fyzický charakter a probíhá výhradně na povrchu. Po umytí se v čističce odpadních vod rozloží a nedostane se do životního prostředí.