Charitativní projekty Tibora Jakabovicse

The charity projects of Tibor Jakabovics

Cílem charitativního fondu Tibora Jakabovicse není poskytování momentální záchranné sítě, ale poskytování pomoci k vytváření neustále sílící sítě živých vztahů. V průběhu uplynulých šesti let se zúčastnil mnoha charitativních iniciativ a v mnoha krizových situacích dokázal dát podnět k uzdravení, k rozvoji.

Fond se nezabývá vytvářením finančních zdrojů, ani nepodporuje charitativní organizace, poskytuje bezprostřední pomoc, zahrnující celý proces. Domníváme se, že často nezáleží na částce podpory, ale na lidské pozornosti, která přichází ve správný čas a empaticky. Vždyť skutečná pomoc je právě ta, která podporuje neuvěřitelnou vnitřní sílu zúčastněných stran.

To, jak sportovec, upoután na lůžko, snáší roky, než pro něj najdou vhodný způsob léčby. To, jak se sestřičky na oddělení nedonošených novorozenců, obdarovaném inkubátorem, obětavě starají o křehké předčasně narozené děti, a jak chtějí tito novorozenci ze všech sil žít. Nebo když dětský ústav přežije, přestože se mu najednou nedostane státních zdrojů.

Uvedli jsme pouze několik příkladů z pomocné činnosti Charitativního fondu Tibora Jakabovicse. Na webové stránce, představující Fond se můžete dočíst o několika soukromých osobách a institucích, které se dostaly do kontaktu s Fondem. A abychom zminili i něco veselého: take o vybudování dvou dětských hřišť.

The charity projects of Tibor Jakabovics