Kde se vyrábějí produkty Lavylites?

Where are Lavylites production facilities located?

Oddělení Lavylites, odpovědné za výrobu, se nacházejí na území EU. Z bezpečnostních důvodů, například z důvodu eliminace zeměpisných rizik, výroba a skladování probíhá na více místech.