Co je Lavylites?

Co je Lavylites?

Lavylites je metakomunita, organizace se záměrem zlepšování.
Členové této komunity žijí v různých koutech světa, mluví různými jazyky a zastupují rozdílné kultury. To, co mají společné, je odpovědnost za lidstvo a za Zemi, a jejich neochvějný záměr zlepšování v každé dostupné dimenzi, bez předchozího určení míry a rozsahu.

Lavylites je živá entita, živý organismus.
Lavylites se zrodil stejně jako cokoliv jiného v přírodě. Jeho vznik a rozvoj je organický, nese všechny znaky stvoření, schopných vývoje na vysokou úroveň.

Lavylites je metakomunita.
Lavylites je komunita, zahrnující komunity. Přesahuje zeměpisné hranice, viditelné a neviditelné meze edukačních, rodových a kulturních dimenzí.

Co je Lavylites?
Lavylites je nevyčerpatelným zdrojem přípravků
Lavylites vytváří přípravky mimo jiné v oblasti nápomoci, hospodaření, umění, duševního zdraví a výuky.