Jaký je přístup Lavylites k mobilitě?

What is Lavylites’ position on mobility?

Lavylites je proti používání fosilních zdrojů energie a je hluboce přesvědčen o správnosti rozumného přechodu na alternativní zdroje a systémy dodávky energie. Jako jeden z prvních kroků vypsal veřejné zakázky na hybridní auta, současně plánuje vyměnit i vozový park, používaný firemními jednotkami. Plánuje pořízení vlastních systémů slunečních kolektorů/větrných elektráren k nabíjení vozidel.