Přibírá se od přípravků Lavylites na váze?

Will Lavylites’ products make me gain weight?

Ne! Přípravky Lavylites jsou výsloveně vhodné k tomu, aby si uživatelé, žijící zdravým životním stylem a vyhýbající nadbytečným kaloriím, udržovali tělesnou hmotnost v ideálním stavu.