Môžu sa prípravky Lavylites používať dlhšiu dobu?

Are Lavylites’ products suitable for extended use?

Áno. Nie sú známe údaje, na základe ktorých by bolo potrebné obmedziť dlhodobé používanie.