V SPOLOČENSTVE LAVYLITES

Si ctíme Prírodu a jej dary prijímame s úctou. Žijeme a tvoríme s vášňou Zažili sme a veríme v silu dobra