Sú prípravky Lavylites vhodné pre zvieratá?

Are Lavylites’ products suitable for use on animals?

V prípade zvierat sa jedná o rozdielne biologické podmienky a celkom iné požiadavky. Majte, prosím, na zreteli, že čuch zvierat je oveľa citlivejší a napr. vystreknutá obľúbená vôňa môže byť pre Vášho domáceho miláčika príliš silná, nezvyklá.
Naše produkty boli vyvinuté pre ľudské potreby a sú certifikované iba na humánne použitie. V prípade pochybností sa, prosím, obráťte na zverolekára.