Môžu sa prípravky Lavylites používať aj počas diéty alebo pôstu?

Are Lavylites’ products suitable for use with fasting and dieting?

Áno. Nie sú známe údaje, na základe ktorých by bolo nutné obmedzenie používania prípravkov v tejto oblasti.