Kedy sú prípravky Lavylites kontraindikované?

Are there any contraindications for Lavylites’ products?

Kontraindikáciou môže byť alergia na ktorúkoľvek zložku prípravku. V takomto prípade odporúčame nepoužívať prípravok Lavylites.
V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na zákaznícke centrum a na svojho lekára.