Dajú sa prípravky Lavylites predávkovať?

Do Lavylites products carry a risk of overdose?

Pri rozumnom používaní prípravkov ani u najcitlivejších osôb nie je pravdepodobné predávkovanie. Teoreticky samozrejme všetko možno predávkovať! Rovnako sa neodporúča naraz vypiť 122 litrov čerstvej pramenitej vody.

Treba pripomenúť, že Lavylites nefunguje na princípe „veľa veľmi pomôže“. Prípravky Lavylites vyjadrujú uvedomelejší spôsob života. Práve preto určuje primeranú mieru sám užívateľ. Bývajú obdobia, kedy potrebujeme viac, a bývajú obdobia, kedy stačí menej.

Návod na dávkovanie, odporúčané Lavylites, nájdete na webovej stránke spoločnosti. Každé odlišné použitie je individuálny rozhodnutím a zodpovednosťou užívateľa.