Obsahujú prípravky zložky, ktoré môžu vzbudzovať obavy?

Do Lavylites products contain any ingredients deemed to pose a health risk?

NIE!

Zákon zakazuje používať v kozmetickom priemysle látky, preukázateľne spôsobujúce choroby. Lavylites nepoužíva látky, protichodné so zásadou neškodnosti použitia. Pri odbornom použití je vylúčené, aby používanie produktov spôsobilo akúkoľvek telesnú ujmu.

Pri zostavovaní prípravkov dbáme na rovnováhu ich funkcie, účinku na užívateľa a úžitku, ako aj čo najmenšieho poškodzovania životného prostredia.