Používa Lavylites hliníkové soli?

Does Lavylites use aluminium salts (ACH)

NIE!

Lavylites nepoužíva hliníkové soli v žiadnom so svojich prípravkov.