Používa Lavylites mikroplasty?

Does Lavylites use micro-plastics?

NIE!

Lavylites v žiadnom zo svojich prípravkov nepoužíva mikroplasty. Mikroplasty sú pevné čiastočky plastov, ktorých priemer je menší, ako 5 mm. Niektoré kozmetické firmy používajú tieto „zrniečka“ napríklad v peelingových prípravkoch. Používanie mikroplastov je protichodné s environmentálne uvedomelým prístupom vývojára produktu a je v rozpore so základnými hodnotami Lavylites.