Charitatívne projekty Tibora Jakabovicsa

The charity projects of Tibor Jakabovics

Cieľom Charitatívneho fondu Tibora Jakabovicsa nie je poskytovanie momentálnej záchrannej siete, ale poskytovaním pomoci vytváranie neustále silnejúcej siete živých vzťahov. V priebehu uplynulých šiestich rokov sa zúčastnil mnohých charitatívnych iniciatív a v mnohých krízových situáciách dokázal dať podnet k uzdraveniu, k rozvoju.

Fond sa nezaoberá vytváraním finančných zdrojov, ani nepodporuje charitatívne organizácie, poskytuje bezprostrednú pomoc, zahrnujúcu celý proces. Zastáva názor, že často nezáleží na čiastke podpory, ale na ľudskej pozornosti, ktorá prichádza v správny čas a empaticky. Veď skutočná pomoc je práve tá, ktorá podporuje neuveriteľnú vnútornú silu zúčastnených strán.

To, ako športovec, pripútaný na lôžko, znáša roky, kým pre neho nájdu vhodný spôsob liečby. To, ako sa sestričky na oddelení nedonosených novorodencov, obdarovanom inkubátorom, obetavo starajú o krehké predčasne narodené deti, a ako chcú títo novorodenci zo všetkých síl žiť. Alebo ako detský ústav prežije, keď sa naraz už viac nedostane k štátnym zdrojom.

Uviedli sme iba niekoľko príkladov z pomoc poskytujúcej činnosti Charitatívneho fondu Tibora Jakabovicsa. Na webovej stránke, predstavujúcej Fond sa môžete dočítať o viacerých súkromných osobách a inštitúciách, ktoré sa dostali do kontaktu s Fondom. A aby sme spomenuli aj niečo veselé: aj o vybudovaní dvoch detských ihrísk.

The charity projects of Tibor Jakabovics