Čo je Lavylites?

Co je Lavylites?

Lavylites je metakomunita, organizácia so zámerom zlepšovania.
Členovia tejto komunity žijú v rôznych kútoch sveta, hovoria rôznymi jazykmi a zastupujú rozdielne kultúry. To, čo majú spoločné, je zodpovednosť za ľudstvo a za Zem, a ich neochvejný zámer zlepšovania v každej dostupnej dimenzii, bez predchádzajúceho určenia miery a rozsahu.

Lavylites je živá entita, živý organizmus.
Lavylites sa zrodil rovnako, ako čokoľvek iné v prírode. Jeho vznik a rozvoj je organický, nesie všetky znaky stvorení, schopných vývoja na vysokú úroveň.

Lavylites je metakomunita.
Lavylites je komunita, zahŕňajúca komunity. Presahuje zemepisné hranice, viditeľné a neviditeľné medze edukačných, rodových a kultúrnych dimenzií.

Co je Lavylites?
Lavylites je nevyčerpateľným zdrojom prípravkov
Lavylites vytvára prípravky okrem iného v oblasti nápomoci, hospodárenia, umenia, duševného zdravia a výuky.