Ako uvažuje Lavylites o mobilite?

What is Lavylites’ position on mobility?

Lavylites je proti používaniu fosílnych zdrojov energie a je hlboko presvedčený o správnosti rozumného prechodu na alternatívne zdroje a systémy dodávky energie. Ako jeden z prvých krokov vypíše verejné obstarávanie na hybridné autá, súčasne vymení aj vozidlový park, používaný firemnými jednotkami. Plánuje zaobstaranie vlastných systémov slnečných kolektorov/veterných elektrární na nabíjanie vozidiel.