Čo robiť v prípade očakávanej alebo neočakávanej fyzickej reakcie?

What should I do in case of unexpected bodily responses?

Fyzická reakcia nepoukazuje v každom prípade na chorobu. Obnovenie poriadku je v mnohých prípadoch sprevádzané reakciami.

Každý je sám zodpovedný za rozhodnutie, kedy je pre neho daná reakcia prijateľná a kedy nie.

Odporúčame prípadné fyzické problémy vyjasniť lekárskou cestou a v danom prípade prípravok nepoužívať.