Kto je Tibor Jakabovics?

Tibor Jakabovics

Maďarský vedec s diplomom chemického inžiniera, ktorý sa narodil v roku 1966, sa vyzbrojený mnohými hodnotnými profesijnými aj ľudskými skúsenosťami pustil do samostatnej rozvojovej činnosti. Autonómne myslenie a štýl práce ho doviedli k myšlienke, že individuálne vykonávaná výskumná práca je pre neho najvhodnejšia. To mu umožnilo voľne sa pohybovať po svete a zaoberať sa otázkami, ktoré považoval za najdôležitejšie. Na svojich cestách sa stretol tak s najnovšími poznatkami, ako aj s tradičnými úkazmi, izolovanými od moderného sveta. Výsledkom jeho túžby po poznaní a tvorivej snahy sú prípravky Lavylites, ktoré stvorili organizmus Lavylites.

Tibor Jakabovics je aktívny aj v mnohých iných oblastiach, od vedeckých výskumov, cez budovanie komunity až po umenie. Hlavné oblasti jeho činnosti:

  • Výskumný ústav biochemický - biochemický, biomedicínsky a biotechnologický výskum
  • Lavylites – uvedomelé kozmetické prípravky
  • Charitatívny fond Tibora Jakabovicsa – charitatívna činnosť
  • Darwin Buffet Collections – tvorba hodnôt súčasného umenia
  • Pentagonyl Design – dizajn a tvorba predmetov
  • StartUp! – fond na podporu startupov
  • Morning Light Run – bežecké preteky