Priberá sa od prípravkov Lavylites?

Will Lavylites’ products make me gain weight?

Nie! Prípravky Lavylites sú výslovne vhodné na to, aby si užívatelia, žijúci zdravým životným štýlom a vyhýbajúci sa prísunu nadbytočných kalórií, udržali telesnú hmotnosť v ideálnom rozmedzí.