Ali lahko Lavylitesove kreacije uporabljam dlje časa?

Are Lavylites’ products suitable for extended use?

Seveda. Na voljo ni podatkov, ki bi kazali na to, da je treba omejiti dolgoročno uporabo.