Ali lahko Lavylitesove kreacije uporabljam med dieto ali postom?

Are Lavylites’ products suitable for use with fasting and dieting?

Seveda. Nimamo nikakršnih podatkov, ki bi upravičili omejitev uporabe v teh primerih.