Mohou se přípravky Lavylites používat delší dobu?

Are Lavylites’ products suitable for extended use?

Ano. Nejsou známy údaje, na základě kterých by bylo třeba omezit dlouhodobé používání.