Czy kreacje Lavylites mogą być stosowane przez długi czas?

Are Lavylites’ products suitable for extended use?

Tak. Nie ma danych, które uzasadniałyby ograniczanie stosowania w długim czasie.