Czy kreacje Lavylites można stosować przy dietach i w czasie postu?

Are Lavylites’ products suitable for use with fasting and dieting?

Tak. Nie ma danych, które uzasadniałyby ograniczenie stosowania w tym zakresie.