Czy kreacje Lavylites mogą być stosowane równolegle z lekami?

Can Lavylites’ products be used along with medication?

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie ma danych, które wskazywałyby na przeciwwskazania.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.