Czy produkty zawierają składniki dające powody do niepokoju?

Do Lavylites products contain any ingredients deemed to pose a health risk?

NE!

Prawo wyraźnie zakazuje stosowania w produktach kosmetycznych składników, co do których udowodniono, że powodują pogorszenie się stanu zdrowia. Lavylites nie stosuje składników pozostających w sprzeczności z zasadą nieszkodliwego działania. Przy profesjonalnym zastosowaniu wykluczone jest, by stosowanie produktów powodowało uszczerbek na zdrowiu.

Przy tworzeniu naszych kreacji zwracamy uwagę na funkcję produktu oraz równowagę między oddziaływaniem na użytkownika a korzyścią i najmniejszą możliwą szkodliwością dla środowiska.