Czy Lavylites stosuje sole glinu?

Does Lavylites use aluminium salts (ACH)

NIE!

Lavylites całkowicie unika stosowania w swoich produktach soli glinu.