Czy Lavylites stosuje nanocząsteczki?

Does Lavylites use nanoparticles?

Lavylites w żadnym z produktów nie używa syntetycznych nanocząsteczek. We wszystkich kreacjach, jak na ogół w naturze, kryje się cały zakres wielkości od joktometrów przez pikometry i składniki nanometrowe, posuwając się dalej aż po klastry makrometryczne. Te naturalne substancje nie tylko nie są szkodliwe dla organizmu, lecz wręcz przeciwnie, mają działanie korzystne. Większość zaskakująco różnorodnego działania kreacji Lavylites to efekt tych właśnie małych cudów.