Jakie jest stanowisko Lavylites wobec stosowania tworzyw sztucznych?

How does Lavylites treat plastics?

Lavylites jednoznacznie sprzeciwia się bezmyślnemu, nieodpowiedzialnemu i nieograniczonemu używaniu tworzyw sztucznych. We własnym instytucie dokonuje napawających optymizmem zmian, aby rozwiązać globalne problemy z tworzywami sztucznymi.

Opowiada się za stosowaniem materiałów nadających się do recyklingu i materiałów rozkładalnych, a także za ich ciągłym zastosowaniem technologicznym.