Czy stosowany przez Lavylites PQ7 (Polyquaternium 7) nie jest mikroplastikiem?

Shouldn’t PQ7 (Polyquaternium 7) used by Lavylites be considered a micro-plastic?

Nie. PQ7 nie jest tworzywem sztucznym. Mówimy o stabilnym polimerze (makromolekule), który występuje w formie płynnej. Ze względu na swoje właściwości adhezyjne łączy się z włosem. To zjawisko jest krótkotrwałe, przejściowe, o charakterze fizycznym i wyłącznie powierzchniowym. Po zmyciu rozkłada się w lokalnej oczyszczalni ścieków i nie jest uwalniany do środowiska.