Gdzie Lavylites ma zakład produkcyjny?

Where are Lavylites production facilities located?

Oddziały Lavylites odpowiedzialne za produkcję znajdują się na terenie UE. Ze względów bezpieczeństwa, np. w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka związanego z warunkami naturalnymi otoczenia, produkcja i magazynowanie odbywa się w kilku lokalizacjach.