Czym jest Lavylites?

Co je Lavylites?

To meta-społeczność, organizacja zaangażowana w ulepszanie.
Członkowie tej społeczności pochodzą z różnych części świata, mówią różnymi językami i reprezentują rozmaite kultury. Elementem łączącym jest odpowiedzialność za ludzkość i świat oraz niezachwiany zamiar ulepszania w każdym możliwym wymiarze, bez wcześniej ustalonego zakresu i rodzaju działań.

Lavylites to żywa jednostka, żywy organizm.
Lavylites narodził się tam, gdzie wszystko inne w naturze. Powstał, a rozwój jego jest organiczny, niesie ze sobą wszystkie cechy bytu zdolnego do zaawansowanego rozwoju.

Lavylites jako meta-społeczność
Lavylites to społeczność obejmująca wiele społeczności. Pokonuje granice geograficzne oraz widoczne i niewidoczne elementy rozgraniczające wymiar edukacyjny, płciowy i kulturowy.

Co je Lavylites?
Lavylites to źródło niewyczerpalnych kreacji
Lavylites tworzy kreacje, między innymi w takich dziedzinach jak pomaganie, zarządzanie, sztuka, wsparcie duchowe i nauka.