Jakie jest stanowisko Lavylites wobec mobilności?

What is Lavylites’ position on mobility?

Lavylites sprzeciwia się wykorzystywaniu źródeł energii opartych na paliwach kopalnych i głęboko wierzy w przemyślane przejście na alternatywne systemy zużycia i dostaw energii. Wśród pierwszych działań ogłosił przetarg na samochody o napędzie hybrydowym plug-in, wymieniając jednocześnie flotę jednostek obsługujących organizację. Planuje uruchomienie własnych systemów słonecznych/wiatrowych do ładowania pojazdów.