Creațiile Lavylites pot fi utilizate de persoanele sensibile la gluten?

Are Lavylites’ products suitable for use for the gluten intolerant?

Da, Lavylites evită utilizarea materiilor prime pe bază de gluten.