Creațiile Lavylites pot fi utilizate de persoanele sensibile la lactoză?

Are Lavylites’ products suitable for use for the lactose intolerant?

Da, Lavylites evită utilizarea materiilor prime care conțin lactoză.