Da li Lavylites kreacije imaju lekovito dejstvo?

Are the Lavylites products medically effective?

Lavylites se u potpunosti ograđuje od bilo kakvih izjava vezanih za lekovita dejstva! Ako se osećate bolesnim, obavezno se obratite lekaru.

Are the Lavylites products medically effective?
Uvereni smo da i bolesni ljudi imaju pravo da teže lepoti, pozitivnom zračenju i svesnom životu. Naše kreacije mogu da koriste i bolesni ljudi bez rezerve. Pitanjima o eventualnoj interakciji sa lekovima obratite se svom lekaru ili apotekaru.