Sú prípravky Lavylites vhodné pre vegetariánov alebo pre vegánov?

Are Lavylites products suitable for use by vegetarians and vegans?

Áno. Lavylites nepoužíva suroviny živočíšneho pôvodu. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že prípravok Haevyl 3.I samozrejme obsahuje včelí med. Keďže vo vegánskej komunite neexistuje konsenzus o tom, či med môžu konzumovať alebo nie, rozhodnutie ponecháme na individuálny úsudok vegánskych zákazníkov.