Kde sa vyrábajú produkty Lavylites?

Where are Lavylites production facilities located?

Oddelenia Lavylites, zodpovedné za výrobu, sa nachádzajú na území EU. Z bezpečnostných dôvodov, napríklad z dôvodu eliminácie geografického rizika, výroba a skladovanie prebieha na viacerých miestach.