Informace o koronavirus (COVID-19)
Co můžeme udělat v současné epidemii? Jak se můžeme vyhnout infikování?

 1. Kupte vodní zásobu, náhradní, konzervované, mražené a trvanlivé potraviny, nejlépe online pro svou rodinu alespoň na 90 - 120 dní
 2. Myjte si ruce často a důkladně. Dávejme pozor na to, abychom to dělali nejen v obvyklých případech: po návratu domů, před jídlem, po používání toalet atd.! Je dobré si zvyknout na čištění rukou před použitím toalety, před / po návštěvě veřejných prostranství a pravidelně (například každou půl hodinu), a ne jen po nějaké aktivite

  Pozor: Není všude vodovodní kohoutek, ani v metru, tramvaji, ale ani na zastávkách. Je dobré mít sebou nějaké sprejové kapaliny! Tekutinu pravidelně nanášejte na ruce, otřete je s papírovou utěrkou a nezapomeňte ji vyhodit! Časté mytí rukou může pokožku vysušit, nezapomeňte se o ni pravidelně starat!
 3. Pokud naše ruce nejsou čisté, vyhněte se kontaktu očí, nosu a úst! Noste brýle na veřejném místě, které chrání před částečkami, které pronikají vzduchem.
 4. Měla by se dodržet obvyklá etiketa kýchání - kýchajte nebo kašlete do kapesníku! Vyhýbejme se davu a kontaktu s jinými: není čas na podání ruky, polibku!
 5. Pro bezpečnostní účely, pokud je to možné, během a před skutečnou epidemické situací, použijte speciální vícevrstvou obličejovou masku!
 6. Často dezinfikujte povrchy kterých se mnozí lidé dotýkají nebo jsou blízko obličeje lidí. (Například stůl na pracovišti na přijímání zákazníků nebo plexi na pokladně.) Spotřební materiál pro dezinfekci získejte co nejdříve, protože pravděpodobně i z těchto výrobků bude nedostatek.
 7. V situaci skutečné epidemii nebo dokonce před ní, nezúčastníte se komunitních akcí, pokud možno vyhněte se hromadné dopravě! Nemůžeme vědět, kdo je virový nosič, protože ani oni to o sobě nevědí.
 8. Vyhněte se bezprostřednímu okolí nemocných lidí!
 9. Pokud máte nejmenší riziko onemocnění, zůstaňte doma, mysleme na našich spoluobčanů!
 10. Pokud máte horečku, kašel nebo potíže s dýcháním, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a postupujte podle vyhlášeného protokolu pro danou oblast.
 11. Vyhýbejte se syrovým potravinám nebo spotřebě živočišných orgánů a trhů, kde jsou živá zvířata! Vyhněte se trusem zvířat, věnujte zvýšenou pozornost svému psovi a tomu, co může přinést do našeho životního prostoru nebo do bezprostředního okolí! Při vstupu do domu také zkontrolujte čistotu svých bot!
 12. Vyhněte se zemím, které hlásí vážně šíření viru, a lidem, kteří v nedávné minulosti často cestovali do zahraničí!

POSKYTUJÍ ZELENÉ, CHIRURGICKÉ ROUŠKY PATŘIČNOU OCHRANU?

Hlavní úlohou lékařských roušek je poskytovat ochranu proti šíření vírů: nakažená osoba, nosí-li roušku, snižuje tak riziko nakažení ostatních lidí vírem. Protože v době současné epidemie SARS-CoV-2 mnozí lidé prochází fázi nakažení bez příznaků, každý z nás by měl nosit nějaký druh masky, stýká-li s jinými lidmi. Nemůžeme totiž mít jistotu, že nejme nakažení ani v případě, že nemáme žádné symptomy. Pokud má někdo potíže s dýchacími cestami, má například rýmu, měl by každopádně zakryt ústa rouškou, když vychází ven – chirurgická rouška se k tomu hodí dokonale.

Všeobecně platí, nejen v době současné epidemie, ale např. i ve chřipkové sezóně, že nošením lékařských roušek a častým mytím rukou i po několik týdnů značně snižujeme riziko přenášení vírů a staráme se tak o zdraví ostatních!

Chirurgické roušky mohou do jisté míry chránit před nákazou i toho, kdo je nosí. Koronavirus se přenáší především prostřednictvím kapek sliny, které rozprašujeme během kašlání, kýchání, smíchu. Probíhá to velmi rychle, kapky se mohou pohybovat s rychlostí i 50 metrů za vteřinu a na vzdálenost 6 metrů! Dodržování vzdálenosti 1-2 metrů tedy nezajišťuje úplnou ochranu... Chirurgická rouška naopak může zastavit cestu nejnebezpečnějším kapkám a zabránit jim přístup k dýchacím cestám.

Lékařské roušky jsou praktické i v případě, když se staráme o nemocného, např. o člena rodiny. Pokud chceme zabránit nakažení celé rodiny, nechme obléct roušku u nemocnou osobu. Tohoto druhu maska nepřekáží v dýchání, její nošení je pohodlné .

Níže uvedený krátký film představuje návod na používání roušek. Co je důležité: umyjme ruce před použitím roušky, nedotýkejme se roušky, když ji máme na obličeji, umyjme ruce před a po sejmutí roušky. Povrch roušky považujme se možné místo lpění vírů, jak v době nošení, tak při sejmutí, nedotýkejme se jí zbytečně.
https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw

Chirurgické roušky jsou mohou používat jenom jednou a plní svou funkci jenom do doby, když citelně nenasáknou vlhkostí. V tomto případě se musí nutně vyměnit, použitou roušku je nutno vyhodit.

Nezapomeňme: ať už nosíme jakýkoliv druh roušky, bude nás chránit jenom v případě, když nezapomeneme na pravidelné mytí rukou, nebudeme sahat rukou na obličej a budeme udržovat patřičný odstup od jiných lidí.