Informácie o koronavíruse (COVID-19)
Čo môžeme urobiť v súčasnej epidémii? Ako sa môžeme vyhnúť infikovaniu?

 1. Kúpte vodnú zásobu, náhradné, konzervované, mrazené a trvanlivé potraviny, najlepšie online pre svoju rodinu aspoň na 90 - 120 dní.
 2. Umývajte si ruky často a dôkladne. Dávajme pozor na to, aby sme to robili nielen v obvyklých prípadoch: po návrate domov, pred jedlom, po používaní toaliet atď.! Je dobré si zvyknúť na čistenie rúk pred použitím toalety, pred / po návšteve verejných priestranstiev a pravidelne (napríklad každú pol hodinu), a nie len po nejakej aktivite.

  Pozor: Nie je všade vodovodný kohútik, ani v metre, električke, ale ani na zastávkach. Je dobré mať so sebou nejaké sprejové kvapaliny! Tekutinu pravidelne nanášajte na ruky, utrite ich s papierovou utierkou a nezabudnite ju vyhodiť! Časté umývanie rúk môže pokožku vysušiť, nezabudnite sa o ňu pravidelne starať!
 3. Ak naše ruky nie sú čisté, vyhnite sa kontaktu očí, nosu a úst! Noste okuliare na verejnom mieste, ktoré chránia pred čiastočkami, ktoré prenikajú vzduchom.
 4. Mala by sa dodržať obvyklá etiketa kýchania – kýchajte alebo kašlite do vreckovky! Vyhýbajme sa davu a kontaktu s inými: nie je čas na podanie ruky, bozku!
 5. Na bezpečnostné účely, pokiaľ je to možné, počas a pred skutočnou epidemickou situáciou, použite špeciálnu viacvrstvovú tvárovú masku!
 6. Často dezinfikujte povrchy ktorých sa mnohí ľudia dotýkajú alebo ktoré sú blízko tváre ľudí. (Napríklad stôl na pracovisku na prijímanie zákazníkov alebo plexi na pokladni.) Spotrebný materiál na dezinfekciu získajte čo najskôr, pretože pravdepodobne aj z týchto výrobkov bude nedostatok.
 7. V situácii skutočnej epidémii alebo dokonca pred ňou, nezúčastníte sa komunitných akcií, ak je to možné vyhnite sa hromadnej doprave! Nemôžeme vedieť, kto je vírusový nosič, pretože ani oni to osebe nevedia.
 8. Vyhnite sa bezprostrednému okoliu chorých ľudí!
 9. Ak máte najmenšie riziko ochorenia, zostaňte doma, myslime na našich spoluobčanov!
 10. Ak máte horúčku, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a postupujte podľa vyhláseného protokolu pre danú oblasť.
 11. Vyhýbajte sa surovým potravinám alebo spotrebe živočíšnych orgánov a trhov, kde sú živé zvieratá! Vyhnite sa trusom zvierat, venujte zvýšenú pozornosť svojmu psovi a tomu, čo môže priniesť do nášho životného priestoru alebo do bezprostredného okolia! Pri vstupe do domu tiež skontrolujte čistotu svojich topánok!
 12. Vyhnite sa krajinám, ktoré hlásia vážne šírenie vírusu, a ľuďom, ktorí v nedávnej minulosti často cestovali do zahraničia!

ZNAMENAJÚ OCHRANU LEKÁRSKE, ZELENÉ MASKY?

Hlavnou úlohou lekárskych tvárových masiek je ochrana proti šíreniu vírusu: ak je niekto infikovaný, ale nosí masku, je menej pravdepodobné, že vírus prenesú na ostatných. A keďže jednou z charakteristík súčasnej epidémie SARS-CoV-2 je to, že má vysoký počet asymptomatických infikovaných, je najlepšie, aby každý pri kontakte s ostatnými masku nosil. Nevieme, či vírus sami nenesieme, aj keď nemáme žiadne príznaky. A každý, kto má akékoľvek príznaky horných dýchacích ciest, ako je napr. prechladnutie, ak idete do komunity, mali by ste určite zakrývať ústa maskou – na toto je perfektná chirurgická maska.

Či už teraz alebo počas iných epidémií (napr. Počas chrípkovej sezóny), ak každý nosí na niekoľko týždňov lekárske masky a dodržiava iné hygienické predpisy (napríklad umývanie rúk), môže výrazne spomaliť šírenie epidémie a udržať oveľa viac ľúdí zdravých!

Chirurgické masky však môžu do istej miery tiež chrániť svojich nositeľov pred infikovaním. Infekcia koronavírus je najlepšie zamorená väčšími kvapôčkami, ktoré z kašľa, kýchania a smiechu vychádzajú z našich úst, vírus na nich „cestuje“ a veľmi efektívne: tieto kvapky môžu vychádzať z našich úst pri rýchlostiach až 50 m/s a tak sa môžu dostať až do 6 metrovej zdialenosti! To znamená, že odporúčanú vzdialenosť udržiavame zbytočne 1 - 2 metre ... Ukázalo sa však, že chirurgická maska je schopná zachytiť veľké kvapôčky, ktoré predstavujú najväčšie riziko, a neumožňuje im vstúpiť do dýchacích ciest.

Lekárske masky sú tiež veľmi užitočné pri liečbe chorých, napr. niekoho v rodine. Ak nechcete, aby celá infekcia prechádzala celou rodinou, oplatí sa dať infikovanému chirurgickú masku. Tento typ masky nebráni dýchaniu a je pohodlný na nosenie.

Video nižšie ukazuje, ako správne používať masky. Kľúčové slová sú: pred nasadením masky si umyte ruky; pokiaľ je maska na tváry, nechytajme ju; pred nasadením a aj po odstránení si umyte ruky. Vonkajšia strana masky by mala byť považovaná za infikovanú počas nosenia a aj po nosení, tj nedotýkajte sa tej časti.
https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw

Jednorazové chirurgické masky sú skutočne jednorazové a chránia len, kým nie sú zreteľne mokré. V takom prípade by ste mali okamžite použitú masku vymeniť a zlikvidovať.

Pamätajte: bez ohľadu na to, ktorú masku nosíte, bude to účinné iba vtedy, ak budete venovať pozornosť častému čisteniu rúk, ak sa vyhnete kontaktu s tvárou a ak budete dodržiavať spoločenskú vzdialenost.