Informacje na temat epidemii koronawirusa (COVID-19)




Co możemy zrobić w czasie obecnej epidemii? Jak możemy się ochronić przed zakażeniem?

 1. Kupmy dla siebie i rodziny zapas wody mineralnej i jedzenia, konserw, mrożonek i trwałych pokarmów na przynajmniej 90-120 dni, najlepiej online.
 2. Myjmy ręce często i dokładnie! Zwracajmy uwagę, by robić to nie tylko w zwyczajowych sytuacjach (po powrocie do domu, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety itp.)! Warto przyswoić sobie ten nawyk także przed skorzystaniem z toalety, przed i po przebywaniu w miejscach publicznych. Trzeba też nauczyć się robić to regularnie (np. raz na pół godziny, godzinę), nie tylko w związku z konkretnymi aktywnościami.

  Uwaga: nie wszędzie można znaleźć źródło bieżącej wody, np. w metrze, tramwaju, na przystankach ich najczęściej nie ma. Dobrze jest nosić przy sobie jakiś płyn do spryskiwania! Nawilżajmy nasze ręce, rozcierajmy płyn na skórze, wycierajmy ją papierową chusteczką, którą należy bezwarunkowo wyrzucić po użyciu! Częste mycie rąk wysusza skórę, dlatego nie zapominajmy o odpowiedniej pielęgnacji wyczyszczonej powierzchni!
 3. Unikajmy kontaktu dłoni z oczami, nosem i ustami, jeśli nasze ręce nie są czyste! Nośmy w miejscach publicznych okulary, które chronią przed unoszącymi się w powietrzu cząsteczkami.
 4. Należy bezwarunkowo przestrzegać zasad etykiety związanych z kichaniem – kichajmy i kaszlmy w chusteczkę! Unikajmy przebywania w tłumie ludzi i dotyku innych osób: to nie czas na podawanie ręki czy całowanie się w twarz na powitanie!
 5. W przypadku wybuchu faktycznej epidemii, ale także wcześniej, używajmy – o ile uda nam się ją zdobyć - jakiejkolwiek, ale najlepiej specjalistycznej maski na twarz, z filtrem powietrza i kilkoma warstwami!
 6. Dezynfekujmy często te przestrzenie, których często dotykają inne osoby albo które są w częstym kontakcie z twarzami innych ludzi (np. w miejscu pracy blat stołu przeznaczonego do obsługi klientów albo pleksiglasowa ściana oddzielająca kasy). Postarajmy się jak najszybciej nabyć środki dezynfekujące, ponieważ także ich zasoby mogą z czasem maleć.
 7. W przypadku wybuchu faktycznej epidemii, ale też wcześniej, nie bierzmy udziału w żadnych publicznych wydarzeniach i w miarę możliwości unikajmy transportu zbiorowego! Nie możemy wiedzieć, kto jest nosicielem wirusa, bo często nie wiedzą o tym sami zakażeni.
 8. Omijajmy strefy, w których przebywają chore osoby!
 9. Zostańmy w domu, jeśli pojawi się najmniejsze ryzyko choroby, myślmy odpowiedzialnie o innych!
 10. Jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności z oddychaniem, natychmiast zwróć się o pomoc do lekarza i przestrzegaj zaleceń bezpieczeństwa określonych dla danego terytorium.
 11. Unikajmy jedzenie surowych posiłków albo podrobów oraz przebywania na targach, gdzie przebywają żywe zwierzęta! Unikajmy kontaktu z odchodami zwierzęcymi, zwracajmy uwagę na to, co nas pies przynosi do domu albo jego bezpośredniego otoczenia! Kontrolujmy czystość obuwia po wejściu do domu!
 12. Unikajmy podróży do państw, w których stwierdzono przypadki zachorowań na koronawirus oraz osoby, które w ostatnim czasie dużo podróżowały za granicę!

CZY ZIELONE CHIRURGICZNE MASECZKI ZAPEWNIAJĄ ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ?

Głównym zadaniem maseczek lekarskich jest zapewnienie ochrony przeciw rozprzestrzenianiu się wirusów: zakażona osoba, jeśli nosi maseczkę, znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia innych ludzi. Ponieważ w czasie obecnej epidemii SARS-CoV-2 wielu nosicieli wirusa nie wykazuje symptomów zakażenia, wszyscy powinniśmy nosić ten czy inny typ maseczki, jeśli stykamy się z innymi ludźmi. Nie możemy mieć bowiem pewności, że nie jesteśmy zakażeni nawet w przypadku, gdy nie mamy żadnych objawów zachorowania. Jeśli ktoś ma kłopoty z układem oddechowym, np. kaszle, powinien bezwarunkowo zakryć usta maseczką, gdy wychodzi na dwór – maseczka chirurgiczna nadaje się do tego doskonale.

Obowiązuje generalne zasada, że w czasie epidemii, ale też na przykład w sezonie grypowym noszenie maseczek lekarskich i częste mycie rąk nawet przez kilka tygodni znacznie obniża ryzyko przenoszenia wirusów, a w ten sposób troszczymy się także o zdrowie innych!

Maseczki chirurgiczne mogą do pewnego stopnia chronić przed zakażeniem także tego, kto je nosi. Koronawirus przenosi się przede wszystkim w kropelkach śliny, które rozpylamy, kaszląc, kichając czy śmiejąc się. Proces ten zachodzi bardzo szybko, a krople mogą przemieszczać się z prędkością nawet 50 metrów na sekundę i na odległość 6 metrów! Zachowania dystansu 1-2 metrów nie daje zatem pewnej ochrony... Maseczka chirurgiczna może natomiast zatrzymać najniebezpieczniejsze kropelki i uniemożliwić im przeniknięcie do dróg oddechowych.

Maseczki lekarskie są przydatne także wtedy, gdy opiekujemy się chorą osobą, np. członkiem rodziny. Jeśli chcemy zapobiec zakażeniu całej rodziny, załóżmy maseczkę na twarz także chorej osobie. Tego typu maska nie przeszkadza w oddychaniu, a jej noszenie jest wygodne .

Poniższy filmik przedstawia instrukcję użycia maseczki. Ważne: przed założeniem maseczki umyjmy ręce, nie dotykajmy maseczki, gdy mamy ją na twarzy, umyjmy ręce także przed i po zdjęciu maseczki. Powierzchnię maseczki traktujmy jako potencjalnie zakażoną, zarówno w czasie jej noszenia, jak i zdejmowania, nie dotykajmy jej zatem, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw
Maseczki chirurgiczne mogą być używane tylko razy i tylko do czasu, gdy nie zawilgną w odczuwalny sposób. W tym przypadku trzeba je bezwarunkowo wymienić, a użytą maseczkę należy wyrzucić do kosza.

Pamiętajmy: niezależnie od tego, jaki typ maseczki nosimy, będzie nas ona chronić tylko wtedy, gdy będziemy często myć ręce, nie będziemy dotykać rękami twarzy i będziemy utrzymywać odpowiednią odległość od innych ludzi.